Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie

Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie

Na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków, które musi wypełnić zanim odda maszynę do użytku. Niestety często nie dysponuje on jednym aktem prawnym regulującym kwestie swoich obowiązków i ewentualnych kar za ich niedopełnienie. Aby dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków musi odnieść się do co najmniej kilku Rozporządzeń i Ustaw.

 
Wymagania dotyczące kwestii związanych oddaniem do użytku maszyn nowych i starych, bez wyjątku obowiązują wszystkich, którzy wykonują tego typu czynności. Implementowana do prawa polskiego Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, dotyczy wszystkich maszyn wprowadzonych na rynek europejski, niezależnie od tego, czy są to maszyny nowe, czy też stare, ale znacznie zmodyfikowane. Dyrektywie tej będą też podlegały maszyny importowane na rynek Unii Europejskiej z innych krajów, niezależnie od ich roku produkcji. Dodatkowo, każda maszyna uruchamiana po raz pierwszy podlega też wymaganiom minimalnym o których mowa w Dyrektywie 2009/104/WE. Poza Rozporządzeniami dotyczącymi tych dwóch Dyrektyw pozostają jeszcze m.in. wymagania z Kodeksu Pracy czy Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP dotyczących maszyn.

Aby ułatwić Państwu proces uruchomienia maszyn powstało szkolenie "Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie – zakup, modernizacja, import maszyn", które pozwoli na zrozumienie wymagań jakie muszą zostać spełnione, aby maszyna była oddana do użytku zgodnie z obowiązującym prawem, a co za tym idzie była bezpieczna dla pracowników zatrudnionych przy jej obsłudze.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 w Hotelu Elbrus w Szczyrku.

Więcej o szkoleniu: Akademia Pilz

Data: 
wtorek, 24 Maj, 2016