Seminaria "Rozwiązania Pilz dla przemysłu"

Seminaria "Rozwiązania Pilz dla przemysłu" będą doskonałą okazją do skonsultowania się z naszymi ekspertami w zakresie aktualnych zagadnień dotyczących bezpiecznej automatyki. Ponadto zaprezentujemy gotowe rozwiązania uwzględniające wymagania norm i przepisów, dla różnych branż, maszyn i urządzeń. Seminaria skierowane są do pracowników utrzymania ruchu oraz projektantów maszyn. Skupimy się na nich na takich zagadnieniach, jak prawidłowa ocena ryzyka
i jej wpływ na bezpieczeństwo maszyn.
Agenda
9.00 – 9.15 Rejestracja
9.15 – 9.30 Przywitanie, informacje o firmie
9.30 – 11.00 Praktyczne aspekty bezpieczeństwa
Omówienie podstawowych norm bezpieczeństwa
Zasady projektowania systemów bezpieczeństwa
Programy wspierające projektowanie PAScal + PASmsi
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Zastosowanie sterownika konfigurowalnego PNOZ multi 2
w systemach bezpieczeństwa, przykłady programowania
12.15 – 13.15 Zastosowanie konfigurowalnej bariery optycznej PSENop Advanced
w systemach bezpieczeństwa, przykłady konfiguracji
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Zastosowanie programowalnego systemu sterowania PSS4000
15.00 – 15.30 Pożegnanie + ewentualne pytania spoza zakresu prezentacji.

Informacje na temat dat, miejsc i procesu rejestracji znajdą Państwo na stronie:

Cykl bezpłatnych seminariów

Data: 
czwartek, 9 Kwiecień, 2015