Proste rozwiązanie monitoringu drzwi ochronnych

Proste rozwiązanie monitoringu drzwi ochronnych

Proste rozwiązanie monitoringu drzwi ochronnych dzięki zintegrowanemu systemowi drzwi ochronnych PSENsgate i konfigurowalnemu przekaźnikowi bezpieczeństwa PNOZmulti Mini. Bezpieczne i kompletne rozwiązanie do ochrony osób i urządzeń.

Urządzenie posiada jedne lub kilka drzwi bezpieczeństwa, które muszą być często otwierane do celów produkcyjnych. W takim przypadku należy zwrócić uwagę, iż podczas otwierania urządzenia ochronnego nastąpi zatrzymanie wszystkich niebezpiecznych ruchów maszyny i ponowne uruchomienie stanie się niemożliwe (zgodnie z PN-EN 1088). Nie jest przy tym możliwe obejście urządzenia ochronnego ani manipulacja przy nim.

Pilz zestawia system drzwi ochronnych PSENsgate z konfigurowalnym przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZmulti Mini w jedno, bezpieczne i kompletne rozwiązanie do ochrony osób i urządzeń wraz z blokadą. Dzięki temu osiągana jest maksymalna kategoria bezpieczeństwa do PL e wg PN-EN ISO 13849-1, do SIL CL 3 wg PN-EN/IEC 62061 przy użyciu tylko jednego wyłącznika na drzwi ochronne.

Zalety zestawienia obydwu systemów :

System drzwi ochronnych dysponuje funkcjami jak zatrzymanie awaryjne i przyciski obsługowe i pozwala na ekonomiczne włączanie kolejnych PSENsgate w szereg. Oprócz oszczędności kosztów dzięki łatwemu projektowaniu i uruchamianiu z PNOZmulti Mini szybka diagnostyka konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa pozwala na szybkie czasy reakcji i zmiany statusu.

Data: 
sobota, 31 Marzec, 2012