Podniesienie produktywności pras hydraulicznych

Podniesienie produktywności pras hydraulicznych

Gdy jest potrzeba szybkiego wyłączenia prasy i utrzymania produktywności - System automatyzacji PSS 4000 FAST i współbieżne urządzenie ochronne PSENvip jest optymalnym rozwiązaniem dla pras hydraulicznych.

Nowy Fast Control Unit w systemie automatyzacji PSS 4000 (dokowany w sterownikach PSSuniversal) może łatwo to zrealizować w połączeniu ze współbieżnym urządzeniem ochronnym PSENvip.

Szybki lokalny muting

Szybki lokalny muting możliwy jest dzięki "inteligencji" modułu WE/WY - w ten sposób można szybko wyłączyć cewki oraz zawory, a całkowity czas reakcji zmniejsza się.

Zalety

  • Jeszcze szybsze czasy reakcji
  • Podniesienie produktywności do 50% w stosunku do wariantu bazowego
  • Szybkie wyłączenie zaworu dla bezpiecznej pracy
  • Wysoka elastyczność i szybkość dzięki lokalnym funkcjom inteligentnym

Więcej informacji o wielu innych zaletach PSENvip, takich jak np. prosta, przyjazna dla użytkownika regulacja i innowacyjna optyka w obszarze produktu szukaj na www.pilz.pl

Data: 
czwartek, 15 Listopad, 2012