Mobilny inspektor bezpieczeństwa PASmsi – wsparcie w ocenie ryzyka na Twoim smartfonie

Mobilny inspektor bezpieczeństwa PASmsi

Aplikacja PASmsi dostarcza szybko i łatwo informacji dotyczących oceny ryzyka. Umożliwia wygodne wykonywanie i dokumentowanie typowych obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL, Performance Level) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, Safety Integrity Level) niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywasz.

Można ją pobrać za darmo dla systemów operacyjnych Android (Google) i iOS (Apple).

Bezpłatna aplikacja PASmsi firmy Pilz wspiera użytkowników smartfonów i innych urządzeń przenośnych w procesie oceny ryzyka. Różne obliczenia mogą być dokonywane w czterech jasnych kategoriach, w tym ocena ryzyka, określenie osiągalnego poziomu wydajności lub weryfikacja maszyny pod kątem znaczących zmian. Dane są zapisywane lub eksportowane do projektów do późniejszego wykorzystania.

Do obsługi aplikacji nie jest wymagana znajomość korelacji matematycznych. W celu określenia odpowiedniego poziomu ryzyka, użytkownik odpowiada na wstępnie zdefiniowane proste pytania, a aplikacja wykonuje wszystkie obliczenia w tle i dostarcza natychmiastowego wyniku. Zatem ocena ryzyka, zarządzanie projektami, a także dokumentacja fotograficzna może zostać przeprowadzona bezpośrednio na maszynie.

Aplikacja umożliwia również dostęp do najnowszych informacji dotyczących prawodawstwa, porad dotyczących konkretnych aspektów bezpieczeństwa oraz zmian w normach i przepisach.

PAScal - Narzędzie obliczeniowe do weryfikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego

https://www.pilz.com/pl-PL/eshop/00013000497038/PAScal-Safety-Calculator

Data: 
piątek, 3 Lipiec, 2015