Bezpieczeństwo maszyn w zakresie opakowań dóbr konsumpcyjnych

Bezpieczeństwo maszyn w zakresie opakowań

Czy znacie Państwo specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn do pakowania dóbr konsumpcyjnych w przemyśle farmaceutycznym?

Maszyny do produkcji środków spożywczych, kosmetycznych lub farmaceutyków muszą spełnić na terenie Europy wymagania odnośnie procesów obróbki.

Są on opisane w rozdziale 2.1 podstawowych wymagań bezpieczeństwa i zdrowia Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Bezpieczeństwo maszyn ma w tym zakresie duży wpływ na bezpieczeństwo produkcji: maszyny i bezpieczeństwo maszyn muszą zostać zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, aby wykluczyć niebezpieczeństwo infekcji, choroby lub zarażenia.

Wymagania w zakresie oznaczania CE:

  • Aby otrzymać oznaczenie CE, maszyna musi być m.in. skonstruowana w następujący sposób:
  • części maszyny wchodzące w kontakt z produktem, muszą być czyszczone przed każdym użyciem (jeżeli jest to niemożliwe, należy stosować części jednorazowego użytku).
  • Ciecze, gazy i aerozole powstające w produktach spożywczych, kosmetycznych lub farmaceutycznych oraz środkach dezynfekujących i płuczących muszą zostać kompletnie usunięte.
  • Konstrukcja musi zapobiegać wnikaniu substancji lub organizmów lub zbieraniu się składników organicznych w obszarach maszyny, które nie mogą być czyszczone.
  • Dodatkowe niebezpieczne dla zdrowia substancje, łącznie ze stosowanymi smarami nie mogą wchodzić w kontakt z produktami spożywczymi, kosmetycznymi lub farmaceutycznymi.
  • Przepisy dotyczące maszyn do produktów żywnościowych zalecają użycie określonych produktów i metod do czyszczenia, dezynfekcji i płukania obszaru maszyny.

Jesteśmy Państwa ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn do pakowania dóbr konsumpcyjnych w przemyśle farmaceutycznym. Znamy wymagania Państwa branży.

Nasz międzynarodowy zespół oferuje profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa Państwa maszyn.

Data: 
sobota, 31 Marzec, 2012