PROBms - nowy system do pomiaru siły kolizji i nacisku robota gwarantuje bezpieczeństwo aplikacji wykorzystującej roboty współpracujące (HRC) zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066.

PROBms

Dzięki urządzeniu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota PROBms firma Pilz dostarcza kompletny pakiet do zatwierdzania aplikacji HRC zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066: Roboty i urządzenia robotyki współpracujące roboty przemysłowe.
W załączniku do Specyfikacji technicznej (TS), na potrzeby ustalenia wartości progo­wych bólu zdefiniowano model obszarów ciała, który określa wartości graniczne dotyczące każdej części ciała człowieka w przypadku kolizji z robotem. Jeśli podczas jakiegokolwiek zetknięcia się człowieka podczas pracy ze współpracującym robotem, wartości określone w specyfikacji technicznej nie zostaną przekroczone, wówczas cała aplikacja spełnia wymagania normy. Dzięki zastosowaniu systemu PROBms, wartości te można po raz pierwszy precyzyjne rejestrować, a następnie wykorzystać w procesie walida­cji aplikacji HRC, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo osób je obsługujących.
PROBms można zastosować do wszystkich aplikacji, w których ludzie i roboty współpracują na tym samym obszarze roboczym, zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066. Obejmuje to aplikacje typu pick & place, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym. Kompletny system PROBms zawiera niezbędne folie wskazujące wartość ciśnienia,  dziewięć sprężyn o różnych wartościach stałej siły, w celu odtworzenia różnych obszarów ciała oraz oprogramowanie służące do obsługi urządzenia pomiarowego i rejestracji pomiarów.
Firma Pilz zapewnia bezpieczeństwo aplikacji HRC dzięki kompletnemu pakietowi usług:

  • Pomiary prędkości i siły kolizji oraz siły nacisku robota zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 10218-1, PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066, dzięki jedynemu dostępnemu na rynku urządzeniu PROBms
  • Wsparcie w projektowaniu bezpiecznego stanowiska zrobotyzo­wanego bez stosowania osłon i wygrodzeń stałych
  • Szkolenia obejmujące swoim zakresem wymagania stawiane apli­kacjom HRC umożliwiające stworzenie bezpiecznego stanowiska zrobotyzowanego
  • System kamer bezpieczeństwa SafetyEYE do zabezpieczenia strefy pracy robota bez użycia wygrodzeń

Więcej o naszych rozwiązaniach dla aplikacji HRC znajdą Państwo na stronie :
HRC - Human Robot Colaboration - od teorii do praktyki

Data: 
wtorek, 20 Czerwiec, 2017