„Z pewnością właściwy partner w dziedzinie automatyzacji“ - Wywiad z Renate Pilz

Renate Pilz

Nowy wizerunek rynkowy, wyzwania techniczne i efektywność energetyczna – Renate Pilz, udziałowiec zarządzający firmy Pilz mówi o stanie obecnym i perspektywach dla przedsiębiorstwa i branży.

Pani Pilz, pani przedsiębiorstwo występuje na tegorocznych targach PS/IPC/DRIVES z nowym wizerunkiem. Jaka idea kryje się za tym wizerunkiem?
Renate Pilz: Nowy wizerunek rynkowy firmy Pilz tłumaczy teraz w sposób wizualny rozwój Pilz do roli dostawcy rozwiązań dla wszystkich zadań automatyzacyjnych. Dzisiaj oferujemy obszerne portfolio, począwszy od pojedynczych komponentów w zakresie sensoryki, sterowania i napędu, poprzez systemy automatyzacji aż do usług. Tym samym zaspokajamy zarówno wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jak i wymagania w zakresie standardowego sterowania. Chcemy, aby firma Pilz była odbierana jako kompletny dostawca rozwiązań automatyzacyjnych.

Czy temat bezpieczeństwa traci na znaczeniu w firmie Pilz?
Nie, kategorycznie nie. Marka Pilz uchodzi na całym świecie za synonim bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. I tak też powinno pozostać. Chcemy jeszcze rozszerzyć pojęcie bezpieczeństwa. Żółta taśma, która ma definiować nasz Corporate Design, oznacza cztery aspekty związanie z bezpieczeństwem w automatyzacji: Techniczne, personalne, ekologiczne i ekonomiczne – oto cztery wymiary bezpieczeństwa, które marka Pilz jako „ambasador bezpieczeństwa” oferuje ludziom, maszynom i środowisku.

Co to oznacza dla Pani klientów?
Dzięki naszemu rozszerzonemu spektrum usług jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania do wszystkich zadań związanych ze sterowaniem. Z pewnością jesteśmy właściwym partnerem w przypadku wszystkich zadań związanych z automatyzacją. U wielu klientów rozpoczyna się to od doradztwa, analizy ryzyka i szkolenia i sięga do doboru i implementacji powszechnie przyjętych rozwiązań łączących czujniki, napęd i sterowanie.

Jak przewiduje Pani dalszy rozwój techniczny w zakresie automatyzacji?
Przyszłość należy do decentralnych, podzielonych koncepcji sterowania, które mimo wszystko oferują użytkownikowi centralny widok systemu. Dzięki naszemu systemowi automatyzacji PSS 4000 kroczymy już tą drogą. Tutaj pracujemy specjalnie przy kolejnych modułach hardware, edytorach oprogramowania i kompletnych pakietach rozwiązań do nowych zakresów zastosowań. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie w miarę możliwości najbardziej przyjaznego dla użytkownika interfejsu pomiędzy techniką a człowiekiem. Możliwy wygląd prezentujemy na targach przy pomocy naszego graficznego edytora PASmulti.

Efektywność energetyczna jest jednym z tematów zajmujących aktualnie branżę. Czy to właściwe podejście?
Tak, absolutnie. Ekonomiczność i efektywność stają się coraz ważniejsze przy doborze techniki automatyzacyjnej i napędowej – oczywiście przy zachowaniu wymagania, iż zachowane zostają osiągnięte dotychczas wydajność i precyzja. Dlatego przykładowo podczas projektowania produktów wzmacniamy naszą uwagę na temacie efektywności energetycznej. W ten sposób zoptymalizowany projekt systemowy umożliwia znaczne oszczędności energii w decentralnych systemach WE/WY. Korzyścią dla użytkownika jest tutaj zarówno motywacja, jak i ochrona zasobów. Produkty Pilz mające wkład w oszczędność energii zostały odpowiednio oznaczone na targach SPS/IPC/DRIVES.

Data: 
poniedziałek, 15 Październik, 2012