Lock Out Tag Out (LOTO) - program dla niebezpiecznej energii

Lock Out Tag Out (LOTO) - program dla niebezpiecznej energii

Dlaczego przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym w coraz większym stopniu kierują się dyrektywami obowiązującymi w USA i co to oznacza?
Od 20 lat używanie programów typu Lock Out Tag Out (LOTO) dla maszyn jest powszechną procedurą w Ameryce Północnej. Firmy europejskie również mają procedury LOTO, których kluczowym elementem jest zaopatrzenie maszyn w blokady zabezpieczające przed ponownym rozruchem, jednakże są one stosowane wyrywkowo i nie bazują na obszernym programie LOTO. Często tworzy się w tym obszarze dokumenty zawierające ogólne wytyczne, które obowiązują dla całej instalacji. Do niedawna nie było do końca jasne, czy można wykorzystać procedury łatwiejsze, wydajniejsze i dostosowane do maszyny.
Dlaczego przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym stosują dyrektywy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych?
Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych z siedzibą główną w USA posiada zakłady w Europie. Często w zakładach poza granicami USA wymagane jest spełnianie tych samych wymagań, które obowiązują w kraju. Z tego też względu w zakładach europejskich wymaga się wdrożenia programu LOTO, który jest zgodny z ustawodawstwem amerykańskim 21 CFR 1910.147.

Przedsiębiorstwa europejskie oraz inne działające globalnie, są zobowiązane odpowiednimi przepisami krajowymi do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom i wykonywania czynności konserwacyjnych. Precyzyjny, sformułowany wg przepisów 21 CFR 1910.147 program LOTO umożliwia przedsiębiorstwu realizację tego założenia. Istnieją metody preskrypcyjne, które mogą pomóc zredukować czas i nakłady przy wdrażaniu programu LOTO.

Zgodnie z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych 21 CFR 1910.147 przedsiębiorstwa są zobligowane do spełnienia następujących wymagań:

  1. 1. Rozwój ogólnej strategii LOTO
  2. 2. Sporządzenie listy maszyn wymagających procedury LOTO
  3. 3. Zapewnienie dostępności całego koniecznego wyposażenia do blokady i oznaczenia maszyny
  4. 4. Stworzenie procedury LOTO dla oznaczonych maszyn
  5. 5. Przeszkolenie personelu w rozpoznawaniu niebezpiecznych energii

Światowa grupa ekspertów bezpieczeństwa
Eksperci bezpieczeństwa firmy Pilz działający na całym świecie wspierają klientów przy wprowadzaniu programu LOTO. Tworzą procedury specyficzne dla maszyn, które można wprowadzić w instalacjach klientów. Jest to oszczędna metoda, umożliwiająca dostarczenie informacji pracownikom, które są im niezbędne w procesie łatwego, bezpiecznego i wydajnego sterowania niebezpiecznymi energiami.
W ramach systemu Lock Out Tag Out firma Pilz:

  • opracuje dostosowaną do klienta procedurę LOTO, pozwalającą na bezpieczne sterowanie niebezpiecznych energii
  • dokona analizy istniejących instalacji i procedur
  • utworzy nowe procedury zgodne z wymaganiami prawnymi
  • zamontuje na instalacji jednoznaczne tablice LOTO
  • utworzy alternatywy dla pracy na maszynach, w przypadku których nie jest wymagane odcięcie całego dopływu energii przy drobnych pracach konserwacyjnych
Data: 
piątek, 22 luty, 2013