Budowa nowego Centrum Produkcji i Logistyki im. Petera Pilz’a

 Budowa nowego Centrum Produkcji i Logistyki im. Petera Pilz’a

Siedziba główna firmy Pilz od 1967 roku znajduje się w niemieckim mieście Ostfildern niedaleko Stuttgartu. Dotychczasowa powierzchnia w dzielnicy przemysłowej „Schwarze Breite” została w wyniku kilku przejęć powiększona o 25 700 m² i obecnie wynosi ponad 37 000 m². W marcu tego roku rozpoczęła się budowa nowego Centrum Produkcji i Logistyki im. Petera Pilz’a, które w przyszłości zostanie włączone do zintegrowanego obszaru. Budowa zajmie około roku.

Powierzchnia użytkowa nowego budynku będzie wynosić 15 000 m², pomieści on produkcję oraz logistykę. Budynek został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi normami i osiągnięciami w zakresie efektywności energetycznej (całkowicie klimatyzowane pomieszczenia produkcyjne i biurowe, wykorzystanie energii geotermicznej), ochrony przed hałasem i procedur logistycznych.

Zadaniem nowego centrum będzie dalsze podniesienie efektywności produkcji i związanych z nią procesów.

„W firmie Pilz potrafimy sprostać tym wyzwaniom dzięki angażowaniu całego zespołu na bardzo wczesnym etapie procesu rozwojowego w celu zapewnienia wykonalności projektów z punktu widzenia produkcji. W produkcji opieramy się na najnowszych osiągnięciach filozofii Kaizen. Metody zarządzania „lean”, które przyjęliśmy, pozwalają skracać nam czasy realizacji i kanały dzięki zoptymalizowanemu przepływowi towarów i informacji. Wszystkie działy związane z produkcją zostaną w nowym budynku połączone. Obejmuje to nie tylko technologię produkcji i zarządzanie jakością, ale również dział zakupów i dział IT. W ten sposób osiągniemy płynny przepływ informacji od klienta do produkcji, całkowicie w duchu Industry 4.0.

Będziemy organizować produkcję w taki sposób, byśmy mogli nie tylko dostarczać klientom specjalistyczne produkty, ale także reagować na zamówienia systemów „pod klucz”. Co przełoży się na korzyść dla klientów w postaci braku konieczności organizowania części prac związanych z instalacją i uruchomieniem. Oznacza to poszerzenie zwykłej powierzchni produkcji podzespołów tak, aby objęła też dział systemów modułowych. Klient otrzyma kompletne rozwiązanie, zmontowane i zaprogramowane, takie jak system PSS4000 – innymi słowy, gotowe do użycia. Tak więc produkcja przybliża się do poszczególnych klientów i ich specyficznych wymagań” mówi Thomas Peter Pilz – partner zarządzający Pilz GmbH & Co. KG.

Data: 
wtorek, 17 Czerwiec, 2014