Bezpieczeństwo podczas wchodzenia do windy i wychodzenia z windy - Dopuszczenie przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma do wykorzystania w windach

przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma uzyskał teraz dopuszczenie jako element bezpieczeństwa zgodnie z normą dla wind EN 81-1. Aplikacje dla wind muszą posiadać specyficzne dopuszczenia i spełniać normy bezpieczeństwa dla konstrukcji i montażu wind.

Wszystkie typy PNOZ s4 różniące się wariantem zasilania dysponują teraz dopuszczeniem zapewniając bezpieczeństwo ludzi podczas wchodzenia do windy i wychodzenia z windy. Dopuszczenie dla wind jest konieczne i gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Obszary zastosowania przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma z dopuszczeniem dla wind PNOZ s4 można zastosować zarówno w windach osobowych i towarowych jak i wszelkiego rodzaju urządzeniach podnośnikowych podlegających tej normie. Celem firmy Pilz jest poszerzenie zakresu dopuszczenia przekaźnika i zwiększenie przez to oferty aplikacji windowych.

Data: 
poniedziałek, 15 Październik, 2012