Posiadasz wiedzę niezbędną do poruszania się w świecie norm i przepisów?

Nasze kompendium bezpieczeństwa to uznany przewodnik po normach dotyczących bezpieczeństwa. Najnowsze wydanie zostało rozszerzone o takie tematy jak: Zastosowanie robotów przemysłowych i bezpieczna współpraca człowieka z robotem, bezpieczne programowanie zgodne z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz bezpieczeństwo w Industry 4.0.

Czytaj dalej Posiadasz wiedzę niezbędną do poruszania się w świecie norm i przepisów?

Wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe dzięki czujnikom PSENmag

Standardowym rozwiązaniem przy monitorowaniu położenia osłon bądź drzwi serwisowych w maszynach przemysłowych jest zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa. Mogą one być użytkowane w warunkach dużego zapylenia bądź zanieczyszczenia, a przy tym są bardziej niezawodne niż czujniki mechaniczne, co pozwala już na etapie projektowania optymalizować koszt użytkowania urządzenia. Dzięki możliwości pracy w zabudowie z materiałów niemagnetycznych gwarantują ochronę przed nieuprawnioną manipulacją, zwiększając tym samym bezpieczeństwo, aż do poziomu PLe, zgodnie z normą PL-EN ISO 13849-1. Czytaj dalej Wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe dzięki czujnikom PSENmag

Pilz otwiera nowe centrum rozwoju oprogramowania w Cork w Irlandii – w drodze do inteligentnych fabryk czwartej rewolucji przemysłowej

9 marca 2018 nastąpiło oficjalne otwarcie nowego centrum rozwoju oprogramowania o wartości 7,4 mln EUR w miejscowości Cork w Irlandii. Otwarcie tego najnowocześniejszego obiektu zbiegło się z 20 rocznicą oddziału Pilz Irlandia. Czytaj dalej Pilz otwiera nowe centrum rozwoju oprogramowania w Cork w Irlandii – w drodze do inteligentnych fabryk czwartej rewolucji przemysłowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – kompaktowy przegląd najważniejszych norm obowiązujących w przemyśle

W Europie w zakresie bezpieczeństwa maszyn obowiązują zapisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W ramach tej Dyrektywy istnieje europejski zbiór norm, który określa szczegółowe zasady dotyczące budowy bezpiecznej maszyny.

Czytaj dalej Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – kompaktowy przegląd najważniejszych norm obowiązujących w przemyśle

Bezpieczny robot dzięki pomiarom siły kolizji i nacisku robota

PROBms – nowy system do pomiaru siły kolizji i nacisku robota gwarantuje bezpieczeństwo aplikacji wykorzystującej roboty współpracujące zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066.

Dzięki urządzeniu PROBms firma Pilz dostarcza kompletny pakiet do zatwierdzania aplikacji wykorzystujących roboty zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066: Roboty i urządzenia ro­botyki – współpracujące roboty prze­mysłowe.

Czytaj dalej Bezpieczny robot dzięki pomiarom siły kolizji i nacisku robota

Dlaczego PSENmlock? Bezpieczne blokowanie z opcją ryglowania w ramach jednego urządzenia

System ryglowania PSENmlock zapewnia bezpieczne blokowanie z opcją ryglowania na potrzeby ochrony pracowników i procesu aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e. Jest on szczególnie przydatny w przypadku maszyn o długim czasie zatrzymania, dla których niezbędna jest również funkcja bezpiecznego ryglowania na poziomie bezpieczeństwa do PL e.

Czytaj dalej Dlaczego PSENmlock? Bezpieczne blokowanie z opcją ryglowania w ramach jednego urządzenia